معاون بورس تهران می‌گوید درایران ۳۰ شرکت بزرگ ۸۵ درصد شاخص بورس را تشکیل می‌دهد ویکی ازعوامل نوسانات شدید شاخص بورس دراین مدت اخبارتاثیرگذاراین شرکت‌هااست.

روح الله حسینی مقدم درپاسخ به اینکه ازدید شما نوسانات شدید شاخص بورس بازارسرمایه دراین روزها به چه علت است اظهارکرد:

این نوسانات درکوتاه مدت مسئله خاصی ایجاد نمی‌کند ومربوط به نوسانات طبیعی بازار است؛ چرا که درکشورما۳۰شرکت بزرگ بورسی۸۵درصد بورس را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: طبیعی است که وقتی اخبارواطلاعات مربوط به این صنایع بزرگ زیاد باشد باعث می‌شود که ما هر روز نوسانات را در بازار داشته باشیم ولی باید ببینیم در بلند مدت بازاربه کدام سمت می‌رود وآن روند را برای تحلیل‌ها در نظربگیریم.

معاون شرکت بورس تهران درپاسخ به اینکه مذاکرات ایران با اروپایی‌هاچقدرمی‌تواند درنوسانات شاخص بورس تاثیربگذاردگفت:

مذاکرات ایران واروپا بربورس بی تاثیرنیست ولی تاثیرآن بربورس تهران بستگی به این دارد که چقدرفضای کسب وکارشرکت‌ها را تحت تاثیرقراردهد.

درنتیجه هریک ازعوامل تأثیرگذاردرشاخص بورس باید به طورجداگانه بررسی شود.

درماه‌های گذشته با نوسانات نرخ دلاردربازارهای غیررسمی ایران،بازار سهام نیزبه شدت تحت تاثیراین روند بود.

چرا که بسیاری ازشرکت‌ها درشاخص بورس ایران ازجمله پتروشیمی‌ها، فلزی‌ها و معدنی‌ها صادرات محوربوده وبه نوسانات نرخ دلاروابسته هستند.

علاوه براین کارشناسان تاکید دارند دربازارسهام مخصوصا در بازار فعلی با توجه به اینکه ریسک‌های سرمایه گذاری بالاست،افراد غیرحرفه‌ای نباید برای خرید وفروش سهام به طورمستقیم ورود کنند.

چرا که بدون داشتن اطلاعات کامل ازوضعیت بازارووضعیت شرکت‌ها ریسک معاملات به شدت بالا می‌رود واحتمال زیان چند برابرمی‌شود.

https://seobestsite.ir/?page_id=241

چشم‌اندازبورس درنیمه دوم سال ۹۸

دریک دوره رونق پرشتاب، شاخص بورس تهران طی دوسال اخیر۲۲۰درصد بازدهی کسب کرده است.

دراین شرایط، مسیرآینده سهام محل پرسش عموم فعالان است؛ به ویژه آنکه رد پای تازه‌واردهای بورسی بیش ازپیش پررنگ‌ترشده است.

توجه به سه عامل بنیادی بازارجهانی، نرخ ارزونسبت‌های ارزش‌گذاری نشان می‌دهد بورس تهران بدون تغییری درروند قیمت کامودیتی با فقدان محرک‌های جدی صعود مواجه است.

بنابراین مستقل ازرفتارسهامداران وقدرت پول‌های تازه که می‌توانند روندهای کوتاه‌مدت را متاثرکنند، سناریوی محتمل بورس در نیمه دوم سال استراحت زمانی خواهد بود.

شاخص بورس تهران در بازه زمانی دوسال گذشته یکی ازسریع‌ترین رشدهای خود را به لحاظ تاریخی پشت‌سرگذاشته است.

براین اساس، شاخص کل بورس از نیمه شهریور۹۶ تا کنون بیش از۳/ ۳برابرشده است تا به رغم تحریم‌ها ونااطمینانی به لحاظ ریسک‌های محیطی، یک دوره طلایی را برای سرمایه‌گذاران خود رقم بزند.

در سال‌جاری نیزعملکرد این بازار فوق‌العاده بوده تا جایی که رشد بیش از50 درصدی شاخص کل را در یک فضای سراسررکودی حاکم بر بازارهای رقیب به ثبت رسانده است.

روند ماه‌های اخیرمعاملات سهام چه به لحاظ ارزش و تعداد و چه از نظرمیزان مشارکت سرمایه‌گذاران به خوبی گویای آن است که این رشد اعجاب‌انگیزتوجه زیادی را ازسوی جامعه به خود جلب کرده است.

همگام با برخی محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازارارز و طلا و نیز رکود مسکن، تعداد زیادی ازسرمایه‌گذاران حقیقی وعمدتا تازه‌کاررا درسال‌جاری برای بهره‌برداری از این فرصت، روانه بازارسرمایه کرده است.

این اتفاق هرچند درنوع خود مبارک است اما رشد سریع قیمت‌ها به‌ویژه درسهام کوچک‌ترموجب شده تا برخی کارشناسان زنگ هشدارازامکان شکل‌گیری حباب در بخشی از شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس و فرابورس را به صدا درآورند.

آنچه دراین مطلب مورد توجه است، فارغ ازنوسانات کوتاه‌مدت متمرکزبرعوامل بنیادی تاثیرگذاربرسودآوری بنگاه‌های عمدتا بزرگ است؛ شرکت‌هایی که روندکلی شاخص نیز به‌ واسطه وزن سنگین ازآنها تاثیرمی‌پذیرد.

https://tejaratnews.com